• Οι Λάμπες Παραφινέλαιου λειτουργούν με παραφινέλαιο ή με καθαρό πετρέλαιο και έχουν φιτιλάκι.
  • Οι Λάμπες με κωδικούς 000101, 000102 και 000103 ανάβουν 2-3 ημέρες, ανάλογα με τη φλόγα.
  • Οι Λάμπες με κωδικούς 000104, 000105 και 000106 ανάβουν περίπου μία εβδομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το παραφινέλαιο δεν έιναι κατάλληλο για καντήλι με καντηλήθρα, όπως τα καντήλια του ελαιόλαδου. Αν το χρησιμοποιήσετε σε καντήλι ελαιόλαδου με καντηλήθρα, θα πάρετε φωτιά.


[Πατήστε πάνω στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος]
Κωδικός:
000101


Κωδικός:
000102


Κωδικός:
000103


Κωδικός:
000104


Κωδικός:
000105


Κωδικός:
000106