• Καντηλοκέρια με πλαστικό περίβλημα.
  • Εσωτερικό μεταλλικό στήριγμα και καπάκι σε όλους τους τύπους.
  • Ολοι οι κωδικοί έχουν τέσσερα χρώματα (Λευκό, Κόκκινο, Μπλε & Κίτρινο).
  • Το καπάκι χρεώνεται ξεχωριστά.


Καντηλοκέρια

[Πατήστε πάνω στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος]
Κωδικοί:
000141 & 000142

Διάρκεια Ανάματος:
12-15 ημέρες

Χρώμα: 000141 (Κόκκινο)
000142 (Λευκό)

Κωδικοί:
000143 & 000144

Διάρκεια Ανάματος:
7 ημέρες

Χρώμα: 000143 (Κόκκινο)
000144 (Λευκό)

Κωδικοί:
000145 & 000146

Διάρκεια Ανάματος:
6 Ημέρες

Χρώμα: 000145 (Κόκκινο)
000146 (Λευκό)

Κωδικός:
000147

Διάρκεια Ανάματος:
4 ημέρες

Κωδικός:
000148

Διάρκεια Ανάματος:
4 ημέρες

Κωδικός:
000149

Διάρκεια Ανάματος:
2 ημέρες

Κωδικός:
000150

Διάρκεια Ανάματος:
2 ημέρες


Ρεσσώ

Κωδικοί:
000151 & 000153

Διάρκεια Ανάματος:
4 ώρες

Βάρος: 14 γραμμάρια

Ποσότητες: 000151: 50 τεμάχια
000153: 10 τεμάχια

Κωδικοί:
000154 & 000155

Διάρκεια Ανάματος:
40 ώρες έκαστον

Ποσότητες: 4 τεμάχια

Χρώμα: 000154 (Κόκκινο)
000155 (Λευκό)